Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łęczycy Spółka z o.o.


Idź do treści

Aktualne

Przetargi

18-07-2024

Zapytanie ofertowe
"Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania ,,Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu kwiatowym w Łęczycy"


18-07-2024 - treść zapytania

Załącznik nr 1

26-03-2024

Informacja

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łęczycy Sp. z o.o. informuje, że został ogłoszony przetarg nieograniczony na:,,Dostawa energii elektrycznej do obiektów PGKiM w Łęczycy Sp. z o.o. wraz z odkupem nadwyżki energii elektrycznej wytworzonej w OZE w okresie od 01.07.2024r. do 30.06.2025r.”


Szczegółowe informacje można znaleźć pod linkiem:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-32181c42-eb61-11ee-9c02-ce2b643d361d"
Zachęcamy do złożenia oferty

Status: Wszczęte

25-01-2024

Zapytanie ofertowe
"Wymiana rur technologicznych-wodociągowych za zestawem pompowym na SUW w Łęczycy."


25-01-2024 - treść zapytania

Załącznik nr 1

15-12-2023

Informacja

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łęczycy Sp. z o.o. informuje, że zostało ogłoszone zapytanie ofertowe na ,, Dostawa polielektrolitu dla oczyszczalni ścieków w Łęczycy”.


Szczegółowe informacje można znaleźć pod linkiem:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2c215435-9b4e-11ee-ba3b-4e891c384685"
Zachęcamy do złożenia oferty

Status: Zakończone-zawarta umowa

13-11-2023

Informacja

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łęczycy Sp. z o.o. informuje, że został ogłoszone postępowanie na wykonanie: ,,Remont pomieszczeń w budynku usługowo - technicznym na oczyszczalni ścieków w Łęczycy”.


Szczegółowe informacje można znaleźć pod linkiem:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-69767306-82d1-11ee-a60c-9ec5599dddc1"
Zachęcamy do złożenia oferty

Status: Zakończone-zawarta umowa

13-11-2023

Informacja

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łęczycy Sp. z o.o. informuje, że zostało ogłoszone zapytanie ofertowe na ,, Dostawa koagulanta żelazowego dla oczyszczalni ścieków w Łęczycy”.


Szczegółowe informacje można znaleźć pod linkiem:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4947ca0e-822b-11ee-a60c-9ec5599dddc1"
Zachęcamy do złożenia oferty

Status: Zakończone-zawarta umowa

13-11-2023

Informacja

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łęczycy Sp. z o.o. informuje, że zostało ogłoszone zapytanie ofertowe na „ Dostawa wapna palonego dla oczyszczalni ścieków w Łęczycy”.


Szczegółowe informacje można znaleźć pod linkiem:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b53407aa-8229-11ee-9aa3-96d3b4440790"
Zachęcamy do złożenia oferty

Status: Zakończone-zawarta umowa

13-11-2023

Informacja

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łęczycy Sp. z o.o. informuje, że zostało ogłoszone zapytanie ofertowe na ,,Sprzątanie pomieszczeń zakładowych w budynkach PGKiM w Łęczycy Sp. z o.o. w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024r”.


Szczegółowe informacje można znaleźć pod linkiem:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b6e7d701-8222-11ee-a60c-9ec5599dddc1"
Zachęcamy do złożenia oferty

Status: Zakończone-zawarta umowa

19-10-2023

Informacja

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łęczycy Sp. z o.o. informuje, że został ogłoszony przetarg nieograniczony na: ,,Dozór mienia PGKiM w Łęczycy Sp. z o.o.”.


Szczegółowe informacje można znaleźć pod linkiem:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-636d8f0b-6e4f-11ee-9aa3-96d3b4440790"
Zachęcamy do złożenia oferty

Status: Zakończone-zawarta umowa

28-07-2023

Informacja

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łęczycy Sp. z o.o. informuje, że zostało ogłoszone postępowanie na wykonanie: ,,Budowa instalacji centralnego ogrzewania wraz z przebudową instalacji gazowej w budynku administracyjno - technicznym przy ul. Kazimierza Odnowiciela 21b w Łęczycy”.


Szczegółowe informacje można znaleźć pod linkiem:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2bdc56f3-2d2e-11ee-a60c-9ec5599dddc1"
Zachęcamy do złożenia oferty

Status: Zakończone-zawarta umowa

21-07-2023

Informacja

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łęczycy Sp. z o.o. informuje, że został ogłoszone postępowanie na wykonanie: ,,Budowa instalacji centralnego ogrzewania wraz z przebudową instalacji gazowej w budynku administracyjno - technicznym przy ul. Kazimierza Odnowiciela 21b w Łęczycy”.


Szczegółowe informacje można znaleźć pod linkiem:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8e4e927f-27bd-11ee-9aa3-96d3b4440790"
Zachęcamy do złożenia oferty

Status: Unieważnione

12-07-2023

Informacja

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łęczycy Sp. z o.o. informuje, że został ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie: ,,Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej nad realizacją zadania pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 120 kWp na Oczyszczalni Ścieków i Stacji Uzdatniania Wody w Łęczycy.”


Szczegółowe informacje można znaleźć pod linkiem:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6b7e5209-20a4-11ee-9aa3-96d3b4440790"
Zachęcamy do złożenia oferty

Status: Zakończone-zawarta umowa

04-07-2023

Informacja

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łęczycy Sp. z o.o. informuje, że został ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie: ,,Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej nad realizacją zadania pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 120 kWp na Oczyszczalni Ścieków i Stacji Uzdatniania Wody w Łęczycy.”


Szczegółowe informacje można znaleźć pod linkiem:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6444553a-1a5b-11ee-9aa3-96d3b4440790"
Zachęcamy do złożenia oferty

Status: Unieważnione

29-06-2023

Informacja

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łęczycy Sp. z o.o. informuje, że został ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie: „Remont dachu budynku przy ul. Tumskiej 2 w Łęczycy.”


Szczegółowe informacje można znaleźć pod linkiem:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e032d69e-1665-11ee-9aa3-96d3b4440790"
Zachęcamy do złożenia oferty

Status: Unieważnione

22-06-2023

Informacja

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łęczycy Sp. z o.o. informuje, że został ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie: „Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 120 kWp na Oczyszczalni Ścieków i Stacji Uzdatniania Wody w Łęczycy.”


Szczegółowe informacje można znaleźć pod linkiem:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-dc03ae3e-10ce-11ee-9355-06954b8c6cb9"
Zachęcamy do złożenia oferty

Status: Zakończone-zawarta umowa

10-05-2023

Informacja

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łęczycy Sp. z o.o. informuje, że został ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie: ,,Dostawa i montaż dmuchawy promieniowej do napowietrzania ścieków w komorach osadu czynnego w oczyszczalni ścieków w Łęczycy”.


Szczegółowe informacje można znaleźć pod linkiem:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a5b46cc4-ef15-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b"
Zachęcamy do złożenia oferty

Status: Zakończone-zawarta umowa

06-04-2023

Informacja

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łęczycy Sp. z o.o. informuje, że zostało ogłoszone zapytanie ofertowe na "Opracowanie dokumentacji technicznej dla inwestycji pn.: ,,Termomodernizacji budynku usługowo-technicznego ul. Kazimierza Odnowiciela 21B, 99-100 Łęczyca”.


Szczegółowe informacje można znaleźć pod linkiem:
https://https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-cb04d1df-d456-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b"
Zachęcamy do złożenia oferty

Status: Zakończone-zawarta umowa

21-03-2023

Informacja

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łęczycy Sp. z o.o. informuje, że zostało ogłoszone zapytanie ofertowe na ,,Opracowanie dokumentacji technicznej dla inwestycji pn.: ,,Przebudowa istniejącej kotłowni gazowej i instalacji centralnego ogrzewania w budynku administracyjno - technicznym oczyszczalni ścieków w Łęczycy ul. Kazimierza Odnowiciela 21B, 99-100 Łęczyca; działka nr 1153/3 i 1153/5”.


Szczegółowe informacje można znaleźć pod linkiem:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-cc7122a0-c7e8-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b "
Zachęcamy do złożenia oferty

14-02-2023

Informacja

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łęczycy Sp. z o.o. informuje, że zostało ogłoszone zapytanie ofertowe na ,,Sprzątanie pomieszczeń zakładowych w budynkach PGKiM w Łęczycy Sp. z o.o. w okresie od 01.03.2023 do 31.12.2023r.”


Szczegółowe informacje można znaleźć pod linkiem:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-71df6f7e-ac6b-11ed-b8d9-2a18c1f2976f "
Zachęcamy do złożenia oferty

Status: Zakończone-zawarta umowa

14-02-2023

Informacja

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łęczycy Sp. z o.o. informuje, że zostało ogłoszone zapytanie ofertowe na ,,Dostawę oleju napędowego i benzyny Pb95 dla potrzeb PGKiM w Łęczycy Sp. z o.o. w okresie od 01.04.2023 r. do 31.03.2024 r.”


Szczegółowe informacje można znaleźć pod linkiem:
https://https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-cc7122a0-c7e8-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b"
Zachęcamy do złożenia oferty

12-01-2023

Informacja

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łęczycy Sp. z o.o. informuje, że zostało ogłoszone zapytanie ofertowe na ,, Dostawa koagulanta żelazowego dla oczyszczalni ścieków w Łęczycy”.


Szczegółowe informacje można znaleźć pod linkiem:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4ad9176e-927a-11ed-b4ea-f64d350121d2"
Zachęcamy do złożenia oferty

Status: Unieważnione

11-01-2023

Informacja

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łęczycy Sp. z o.o. informuje, że zostało ogłoszone zapytanie ofertowe na ,, Dostawa polielektrolitu dla oczyszczalni ścieków w Łęczycy”.


Szczegółowe informacje można znaleźć pod linkiem:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f0dfc16f-91b4-11ed-b4ea-f64d350121d2"
Zachęcamy do złożenia oferty

Status: Zakończone-zawarta umowa

27-12-2022

Informacja

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łęczycy Sp. z o.o. informuje, że został ogłoszony przetarg nieograniczony na "Dozór mienia PGKiM w Łęczycy Spółka z o.o.”


Szczegółowe informacje można znaleźć pod linkiem:
https://ezamowienia.gov.pl/mo-client/notices/08dae7e1-f315-8167-3b43-790010117a34"
Zachęcamy do złożenia oferty

09-01-2023 - informacja z otwarcia ofert - Załącznik nr 1

02-11-2022

Informacja

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łęczycy Sp. z o.o. informuje, że został ogłoszony przetarg nieograniczony na "Dostawę energii elektrycznej do obiektów PGKiM w Łęczycy w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 r.”


Szczegółowe informacje można znaleźć pod linkiem:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c8bd40e5-55de-11ed-8832-4e4740e186ac"
Zachęcamy do złożenia oferty

02-11-2022

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn.: Dostawa energii elektrycznej do obiektów PGKiM w Łęczycy w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r

Działając na podstawie art. 255 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., z poz. 1710 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, gdyż nie złożono żadnej oferty.

14-10-2022

Informacja

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łęczycy Sp. z o.o. informuje, że zostało ogłoszone zapytanie ofertowe na ,,Sprzątanie pomieszczeń zakładowych w budynkach PGKiM w Łęczycy Sp. z o.o. w okresie od 02.01.2023 do 31.12.2023 r.”


Szczegółowe informacje można znaleźć pod linkiem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/c30f1c4b-0f86-435e-8c55-04917bc0bab6"
Zachęcamy do złożenia oferty

20-09-2022

Informacja

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łęczycy Sp. z o.o. informuje, że został ogłoszony przetarg nieograniczony na ,,Dostawę energii elektrycznej do obiektów PGKiM w Łęczycy w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 r.”


Szczegółowe informacje można znaleźć pod linkiem:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8fd296a4-38c1-11ed-9171-f6b7c7d59353"
Zachęcamy do złożenia oferty

04-03-2022

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
"Dostawa energii elektrycznej do obiektów PGKiM w Łęczycy Sp. z o.o. w okresie od 01/04/2022r. do 31/12/2022r."


04-03-2022 - zawiadomenie o wyborze oferty - załącznik nr 4
04-03-2022 - informacja z otwarcia ofert - załącznik nr 3
04-03-2022 - informacja o wysokości środków - załącznik nr 2
24-02-2022 - treść zapytania oraz wymagane dokumenty - załącznik nr 1

Załącznik nr 4 Załącznik nr 3 Załącznik nr 2 Załącznik nr 1

24-02-2022

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
"Dostawa energii elektrycznej do obiektów PGKiM w Łęczycy Sp. z o.o. w okresie od 01/04/2022r. do 31/12/2022r."


24-02-2022 - informacja o unieważnieniu postępowania - załącznik nr 6
24-02-2022 - informacja z otwarcia ofert - załącznik nr 5
24-02-2022 - informacja o wysokości środków - załącznik nr 4
10-02-2022 - odpowiedź na zapytanie nr 2 - załącznik nr 3
09-02-2022 - odpowiedź na zapytanie nr 1 - załącznik nr 2
28-01-2022 - treść zapytania oraz wymagane dokumenty - załącznik nr 1

Załącznik nr 6 Załącznik nr 5 Załącznik nr 4 Załącznik nr 3 Załącznik nr 2 Załącznik nr 1

21-12-2021

Zapytanie ofertowe
"Dostawa koagulanta żelazowego dla Oczyszczalni Ścieków w Łęczycy"


21-12-2021 - zawiadomienie o wyborze oferty - załącznik nr 3
13-12-2021 - odpowiedź na zapytanie - załącznik nr 2
03-12-2021 - treść zapytania - załącznik nr 1

Załącznik nr 3 Załącznik nr 2 Załącznik nr 1

21-12-2021

Zapytanie ofertowe
"Dostawa polielektrolitu dla Oczyszczalni Ścieków w Łęczycy"


21-12-2021 - zawiadomenie o wyborze oferty - załącznik nr 2
03-12-2021 - treść zapytania - załącznik nr 1

Załącznik nr 2 Załącznik nr 1

21-12-2021

Zapytanie ofertowe
"Dostawa wapna palonego dla Oczyszczalni Ścieków w Łęczycy"


21-12-2021 - zawiadomienie o wyborze oferty - załącznik nr 2
03-12-2021 - treść zapytania - załącznik nr 1

Załącznik nr 2 Załącznik nr 1

20-12-2021

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
"Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków dla miasta Łęczycy w zakresie gospodarki osadowej dla komunalnych osadów ściekowych" Część IB - Postępowanie nr RB.05.2021


20-12-2021 - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - załącznik nr 3
16-12-2021 - informacja o treści złożonych ofert - załącznik nr 2
09-11-2021 - treść zamówienia oraz wymagane dokumenty - załącznik nr 1

Załącznik nr 3 Załącznik nr 2 Załącznik nr 1

24-11-2021

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
"Dozór mienia PGKiM w Łęczycy Sp. z o.o."

24-11-2021 - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - załącznik nr 6
19-11-2021 - informacja o treści złożonych ofert - załącznik nr 5
19-11-2021 - informacja o kwocie jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający - załącznik nr 4
15-11-2021 - odpowiedzi na zapytania - załącznik nr 3
05-11-2021 - odpowiedzi na zapytania - załącznik nr 2
29-10-2021 - treść zapytania oraz wymagane dokumenty - załącznik nr 1

Załącznik nr 6 Załącznik nr 5 Załącznik nr 4 Załącznik nr 3 Załącznik nr 2 Załącznik nr 1

22-10-2021

Zapytanie ofertowe

"Sprzątanie pomieszczeń w budynkach zakładowych PGKiM w Łęczycy Sp. z o.o."


22-10-2021 - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - załącznik nr 2
27-09-2021 - treść zapytania oraz wymagane dokumenty - załącznik nr 1

Załącznik nr 2 Załącznik nr 1

21-10-2021

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
"Dostawa (Zakup) energii elektrycznej do obiektów PGKiM w Łęczycy Sp. z o.o.
w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r."


21-10-2021 - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - załącznik nr 5
12-10-2021 - informacja o treści złożonych ofert - załącznik nr 4
11-10-2021 - informacja o wysokości środków - załącznik nr 3
30-09-2021 - odpowiedzi na zapytanie nr 1 - załącznik nr 2
17-09-2021 - treść zamówienia oraz wymagane dokumenty - załącznik nr 1

Załącznik nr 5 Załącznik nr 4 Załącznik nr 3
Załącznik nr 2
Załącznik nr 1

03-09-2021

Przetarg nieograniczony
Roboty budowlane
"Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków dla miasta Łęczycy w zakresie gospodarki
osadowej dla komunalnych osadów ściekowych ” CZĘŚĆ IB - Postępowanie nr RB.04.202103-09-2021 - zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - załącznik nr 5
25-08-2021 - informacja o treści złożonych ofert - załącznik nr 4
12-08-2021 - odpowiedzi na zapytanie nr 2 - załącznik nr 3
10-08-2021 - odpowiedzi na zapytanie nr 1 - załącznik nr 2
09-07-2021 - treść zamówienia oraz wymagane dokumenty - załącznik nr 1

Załącznik nr 5
Załącznik nr 4
Załącznik nr 3
Załącznik nr 2
Załącznik nr 1

20-07-2021

Przetarg nieograniczony
Roboty budowlane
"Przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w ulicy Górniczej w Łęczycy" Postepowanie nr RB.03.2021

20-07-2021 - zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - załącznik nr 4
05-07-2021 - informacja o treści złożonych ofert - załącznik nr 3
30-06-2021 - odpowiedź na zapytanie nr 1 - załącznik nr 2

17-06-2021 - treść zamówienia oraz wymagane dokumenty - załącznik nr 1

Załącznik nr 4
Załącznik nr 3
Załącznik nr 2
Załącznik nr 1

05-07-2021

Przetarg nieograniczony
Roboty budowlane

"Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków dla miasta Łęczycy w zakresie gospodarki
osadowej dla komunalnych osadów ściekowych ” CZĘŚĆ IB - Postępowanie nr RB.02.2021
(przetarg powtórzony)


05-07-2021 - zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - załącznik nr 2
07-06-2021 - treść zamówienia oraz wymagane dokumenty - załącznik nr 1

Załącznik nr 2
Załącznik nr 1

07-05-2021

Zapytanie ofertowe na wykonanie:
"Projektu Budowlanego - Rozbiórka budynku stacji transformatorowej położonego przy ul. Belwederskiej 73, dz. nr 34011, w Łęczycy"

07-05-2021 - treść zapytania - załącznik nr 1

Załącznik nr 1

01-06-2021

Przetarg nieograniczony
Roboty budowlane
"Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków dla miasta Łęczycy w zakresie gospodarki
osadowej dla komunalnych osadów ściekowych ” CZĘŚĆ IB - Postępowanie nr RB.01.2021

01-06-2021 - zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - załącznik nr 3
17-05-2021 - odpowiedź na zapytanie nr 1 - załącznik nr 2
20-04-2021 - treść zamówienia oraz wymagane dokumenty - załącznik nr 1

Załącznik nr 3
Załącznik nr 2
Załącznik nr 1

15-01-2021

OGŁOSZENIE
"Wykonanie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania odpadów PSZOK"

15-01-2021 - treść ogłoszenia - załącznik nr 1

Załącznik nr 1

04-02-2021

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
"BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ DLA OSIEDLA MIESZKANIOWEGO W REJONIE UL. KALISKIEJ W ŁĘCZYCY (na przedłużeniu ul. Kwiatowej
i ul. Bratkowej) -prowadzonego zgodnie z postanowieniami Regulaminu Wewnętrznego Udzielania Zamówień Sektorowych „Podprogowych” na dostawy, usługi i roboty budowlane w PGKiM w Łęczycy Sp. z o.o.w trybie przetargu nieograniczonego"


04-02-2021 - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - załącznik nr 3
29-01-2021 - informacja o treści złożonych ofert - załącznik nr 2
21-12-2020 - treść zamówienia oraz wymagane dokumenty - załącznik nr 1

Załącznik nr 3
Załącznik nr 2
Załącznik nr 1

Strona główna | O nas | Oferta | Przetargi | Lokale użytkowe | Informator | Kontakt | Mapa witryny

Aktualizacja:

Deklaracja dostępności


Powrót do treści | Wróć do menu głównego