Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łęczycy Spółka z o.o.


Idź do treści

Aktualne

Przetargi

17-06-2021

Przetarg nieograniczony
Roboty budowlane
"Przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w ulicy Górniczej w Łęczycy" Postepowanie nr RB.03.2021

17-06-2021 - treść zamówienia oraz wymagane dokumenty - załącznik nr 1

Załącznik nr 1

07-06-2021

Przetarg nieograniczony
Roboty budowlane

"Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków dla miasta Łęczycy w zakresie gospodarki
osadowej dla komunalnych osadów ściekowych ” CZĘŚĆ IB - Postępowanie nr RB.02.2021
(przetarg powtórzony)


07-06-2021 - treść zamówienia oraz wymagane dokumenty - załącznik nr 1

Załącznik nr 1

07-05-2021

Zapytanie ofertowe na wykonanie:
"Projektu Budowlanego - Rozbiórka budynku stacji transformatorowej położonego przy ul. Belwederskiej 73, dz. nr 34011, w Łęczycy"

07-05-2021 - treść zapytania - załącznik nr 1

Załącznik nr 1

01-06-2021

Przetarg nieograniczony
Roboty budowlane
"Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków dla miasta Łęczycy w zakresie gospodarki
osadowej dla komunalnych osadów ściekowych ” CZĘŚĆ IB - Postępowanie nr RB.01.2021

01-06-2021 - zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - załącznik nr 3
17-05-2021 - odpowiedź na zapytanie nr 1 - załącznik nr 2
20-04-2021 - treść zamówienia oraz wymagane dokumenty - załącznik nr 1

Załącznik nr 3
Załącznik nr 2
Załącznik nr 1

15-01-2021

OGŁOSZENIE
"Wykonanie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania odpadów PSZOK"

15-01-2021 - treść ogłoszenia - załącznik nr 1

Załącznik nr 1

04-02-2021

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
"BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ DLA OSIEDLA MIESZKANIOWEGO W REJONIE UL. KALISKIEJ W ŁĘCZYCY (na przedłużeniu ul. Kwiatowej
i ul. Bratkowej) -prowadzonego zgodnie z postanowieniami Regulaminu Wewnętrznego Udzielania Zamówień Sektorowych „Podprogowych” na dostawy, usługi i roboty budowlane w PGKiM w Łęczycy Sp. z o.o.w trybie przetargu nieograniczonego"


04-02-2021 - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - załącznik nr 3
29-01-2021 - informacja o treści złożonych ofert - załącznik nr 2
21-12-2020 - treść zamówienia oraz wymagane dokumenty - załącznik nr 1

Załącznik nr 3
Załącznik nr 2
Załącznik nr 1

Strona główna | O nas | Oferta | Przetargi | Lokale użytkowe | Informator | Kontakt | Mapa witryny

Aktualizacja:

Deklaracja dostępności


Powrót do treści | Wróć do menu głównego