Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łęczycy Spółka z o.o.


Idź do treści

Ogłoszenia i komunikaty

Informator

Informujemy, że:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łęczycy Sp. z o.o.
realizuje zadanie pn:
MODERNIZACJA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA MIASTA
ŁĘCZYCY W ZAKRESIE GOSPODARKI OSADOWEJ DLA KOMUNALNYCH
OSADÓW ŚCIEKOWYCH - CZĘŚĆ IA
Wartość ogólna zadania: 910 692 PLN brutto, netto 740 400 PLN.
Wartość dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi -
238 000 PLN + 260 000 PLN, łącznie 498 000 PLN w formie umorzenia.

Link do strony: www.zainwestujwekologie.pl

Ogłoszenie
Nieruchomość gruntowa do wynajęcia

Ogłoszenie
Wyprzedaż sprzętu

Informujemy, że:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łęczycy Sp. z o.o. zrealizowało zadanie pn:
REKULTYWACJA SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH INNYCH
NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE ZLOKALIZOWANEGO W BORKU, GM.
ŁĘCZYCA
Wartość ogólna zadania: 1 008 928,00 zł brutto.
Wartość dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
- 410 400,00 zł w formie pożyczki,
- 273 600,00 zł w formie dotacji.

Link do strony: www.zainwestujwekologie.pl

Informujemy, iż

od 02 stycznia 2019 r,
Kasa będzie czynna jeden dzień w tygodniu tj.
- środę -
w godz. od 700 do 1400
w pozostałe dni tygodnia, opłaty mieszkaniowe i inne prosimy opłacać w banku:

- za lokale Gminy Miasto Łęczyca
w Banku PKO Bank Polski, al. Jana Pawła II 17, 99-100 Łęczyca


- za lokale własnościowe Wspólnot Mieszkaniowych
w Banku Pekao SA, Pl. T. Kościuszki 24, 99-100 ŁęczycaZa opłaty mieszkaniowe (lokale Gminy Miast Łęczyca oraz Wspólnot Mieszkaniowych) wnoszone w odpowiednich bankach, nie jest pobierana prowizja.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łęczycy Spółka z o.o. informuje, iż posiada
do sprzedaży pojemniki o pojemności 120 L, 240 L oraz 1100 L w bardzo atrakcyjnych cenach.

Zapraszamy


Informujemy, że

Od 01-01-2018 r. Centralny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów zostaje przeniesiony na ulicę Tumską 2.
Będzie czynny, w każdą pierwszą środę miesiąca.

Informujemy, że:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łęczycy Spółka z o.o. zrealizowało zadanie pn:
"Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody dla miasta Łęczycy - część B"
Wartość ogólna zadania: 10 022 259, 78 zł brutto, 8 148 178,68 zł netto
Wartość dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - 7 300 00,00 zł w formie pożyczki

Link do strony: www.zainwestujwekologie.pl

Informujemy, że:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łęczycy Spółka z o.o.
zrealizowało zadanie pn:

"Zakup specjalistycznego samochodu do odbioru odpadów komunalnych "
Wartość ogólna zadania: 842 550,00 zł brutto, netto 685 000,00 zł
Wartość dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - 650 000,00 zł w formie pożyczki

Link do strony: www.zainwestujwekologie.pl

Informujemy, że:
Realizacja zadania:
RENOWACJA I PRZEBADANIE
STUDNI nr 1 oraz LIKWIDACJA TRZECH OTWORÓW
NA UJĘCIU WODY W KRZEPOCINIE
DLA POTRZEB WODOCIĄGU DLA MIASTA ŁĘCZYCY
realizowane z udziałem środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Informujemy, że:
Spółka zakończyła rekonstrukcję studni 1B "Bis" na ujęciu wody dla miasta Łęczycy
Prace zrealizowano z udziałem środków finansowych
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi


Strona główna | O nas | Oferta | Przetargi | Lokale użytkowe | Informator | Kontakt | Mapa witryny


Podmenu:

Aktualizacja:

Powrót do treści | Wróć do menu głównego