Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łęczycy Spółka z o.o.


Idź do treści

Archiwalne 2017

Przetargi

22-12-2017

Zapytanie ofertowe
"Dostawa koagulanta żelazowego dla Oczyszczalni Ścieków w Łęczycy"

Załącznik nr 1

29-12-2017

Ogłoszenie o zamówieniu
dot. przetargu: "Dozór mienia PGKiM w Łęczycy Spółka z o.o."

29-12-2017 - informacja o tresci złożonych ofert - załącznik nr 2
15-12-2017 - ogłoszenie o zamówieniu - załącznik nr 1

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2


05-12-2017

Zapytanie ofertowe
Na sprzątanie pomieszczeń w budynkach zakładowych PGKiM w Łęczycy

05-12-2017 - zawiadomienie o wyborze oferty - załącznik nr 3
22-11-2017 - uzupełniono o załącznik nr 2
16-11-2017 - zapytanie ofertowe - załącznik nr 1

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

03-11-2017

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
dot:"Dostawa (Zakup) energii elektrycznej do obiektów PGKiM w Łęczycy Sp. z o.o.w roku 2018"

Załącznik nr1

25-10-2017

Informacja o treści złożonych ofert
dot:"Dostawa (Zakup) energii elektrycznej do obiektów PGKiM w Łęczycy Sp. z o.o.w roku 2018"

Załącznik nr 1

18-10-2017

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ
dot:"Dostawa (Zakup) energii elektrycznej do obiektów PGKiM w Łęczycy Sp. z o.o.w roku 2018"

Załącznik nr 1

18-10-2017

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
dot: przetargu nieograniczonego na zadanie pn.
"Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
w Borku, gm. Łęczyca CZĘŚĆ III"

Załącznik nr 1

10-10-2017

Odpowiedzi na zapytania
dot:"Dostawa (Zakup) energii elektrycznej do obiektów PGKiM w Łęczycy Sp. z o.o.w roku 2018"

Załącznik nr 1

05-10-2017

Informacja o treści złożonych ofert
dot: przetargu nieograniczonego na zadanie pn.
"Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
w Borku, gm. Łęczyca CZĘŚĆ III"

Załącznik nr 1

04-10-2017

Ogłoszenie o zamówieniu
dot:"Dostawa (Zakup) energii elektrycznej do obiektów PGKiM w Łęczycy Sp. z o.o.w roku 2018"

Załączniki nr 1

02-10-2017

Odpowiedź na zapytanie
dot: przetargu nieograniczonego na zadanie pn.
"Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
w Borku, gm. Łęczyca CZĘŚĆ III"

Załącznik nr 1

28-09-2017

Odpowiedź na zapytanie
dot: przetargu nieograniczonego na zadanie pn.
"Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
w Borku, gm. Łęczyca CZĘŚĆ III"

Załącznik nr 1

21-09-2017

Odpowiedzi na zapytania
dot: przetargu nieograniczonego na zadanie pn.
"Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
w Borku, gm. Łęczyca CZĘŚĆ III"

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

18-09-2017

Ogłoszenie o wyborze oferty
dot.: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadaniu pn:
"OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
na zadanie pn:
Instalacja gazowa do budynków zakładowych: biurowego i socjalnego na terenie PGKiM
w Łęczycy Sp. z o.o. przy ulicy Tumskiej 2 i 4 w Łeczycy wraz z kotłami gazowymi c.o.,
z automatyką (sterowaniem) i konieczną przebudową pomieszczeń i instalacji, oraz modernizacja instalacji grzewczej w budynku biurowym ul. Tumska 2 w Łęczycy i układu grzewczego w budynku socjalnym z uwzględnieniem zasilania z kotła gazowego c.o. ul. Tumska 4 w Łęczycy"

Załącznik nr 1

15-09-2017

Ogłoszenie o wyborze oferty
dot. : postępowania o udzielenie zaprtania ofertowego :
"Remont placu manewrowego na terenie zakładu
PGKiM w Łęczycy Sp.z o.o. przy ulicy Tumskiej 2 w Łęczycy"

Załącznik nr 1

11-09-2017

Ogłoszenie o zamówieniu
dot: przetargu nieograniczonego na zadanie pn.
"Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
w Borku, gm. Łęczyca CZĘŚĆ III"

Załącznik nr 1

08-09-2017

Ogłoszenie o zamówieniu (modyfikacja SWIZ)
dot.: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadaniu pn:
"OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
na zadanie pn:
Instalacja gazowa do budynków zakładowych: biurowego i socjalnego na terenie PGKiM
w Łęczycy Sp. z o.o. przy ulicy Tumskiej 2 i 4 w Łeczycy wraz z kotłami gazowymi c.o.,
z automatyką (sterowaniem) i konieczną przebudową pomieszczeń i instalacji, oraz modernizacja instalacji grzewczej w budynku biurowym ul. Tumska 2 w Łęczycy i układu grzewczego w budynku socjalnym z uwzględnieniem zasilania z kotła gazowego c.o. ul. Tumska 4 w Łęczycy"

Załącznik nr 1

29-08-2017

Ogłoszenie o zamówieniu (powtórzone)
dot.: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadaniu pn:
"OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
na zadanie pn:
Instalacja gazowa do budynków zakładowych: biurowego i socjalnego na terenie PGKiM
w Łęczycy Sp. z o.o. przy ulicy Tumskiej 2 i 4 w Łeczycy wraz z kotłami gazowymi c.o.,
z automatyką (sterowaniem) i konieczną przebudową pomieszczeń i instalacji, oraz modernizacja instalacji grzewczej w budynku biurowym ul. Tumska 2 w Łęczycy i układu grzewczego w budynku socjalnym z uwzględnieniem zasilania z kotła gazowego c.o. ul. Tumska 4 w Łęczycy"

Załącznik nr 1

28-08-2017

Zapytanie ofertowe (powtórzone)
Remont placu manewrowego na terenie zakładu
PGKiM w Łęczycy Sp.z o.o. przy ulicy Tumskiej 4 w Łęczycy

Załącznik nr 1

24-07-2017

Zapytanie ofertowe
Remont placu manewrowego na terenie zakładu
PGKiM w Łęczycy Sp.z o.o. przy ulicy Tumskiej 4 w Łęczycy

Załącznik nr 1

19-07-2017

Ogłoszenie o zamówieniu
dot.: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadaniu pn:
"OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
na zadanie pn:
Instalacja gazowa do budynków zakładowych: biurowego i socjalnego na terenie PGKiM
w Łęczycy Sp. z o.o. przy ulicy Tumskiej 2 i 4 w Łeczycy wraz z kotłami gazowymi c.o., z automatyką (sterowaniem) i konieczną przebudową pomieszczeń i instalacji, oraz modernizacja instalacji grzewczej w budynku biurowym ul. Tumska 2 w Łęczycy i układu grzewczego w budynku socjalnym z uwzględnieniem zasilania z kotła gazowego c.o. ul. Tumska 4 w Łęczycy"

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

23-06-2017

Zapytanie ofertowe
na wykonanie projektu budowlanego
"Sieć wodociągowa na działce nr 124/1 w Łęczycy"

Załącznik nr 1

06-06-2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczo:
"Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym wielorodzinnym, wpisanym do rejestru zabytków, usytuowanym na działce ewid. 1699 w Łęczycy przy ul. 18-go Stycznia 2"

Załącznik nr 1

29-05-2017

Informacja o treści złożonych ofert
dot: postępowania na zamówienie publiczne:
"Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym wielorodzinnym, wpisanym do rejestru zabytków, usytuowanym na działce ewid. 1699 w Łęczycy przy ul. 18-go Stycznia 2"

Załącznik nr 1

12-05-2017

Zawiadomienia o wyborze oferty
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadaniu 1/RB/2017 pn:
„Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody dla miasta Łęczyca – CZĘŚĆ B”

Załącznik nr 1

10-05-2017

Ogłoszenie
dot: przetarg nieograniczony Nr 5/RB/2017
"Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym wielorodzinnym, wpisanym do rejestru zabytków, usytuowanym na działce ewid. 1699 w Łęczycy przy ul. 18-go Stycznia 2"

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6

09-05-2017

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
dot: postępowania na zamówienie publiczne Nr 3/RB/2017 pn:
"Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym wielorodzinnym, wpisanym do rejestru zabytków, usytuowanym na działce ewid. 1699 w Łęczycy przy ul. 18-go Stycznia 2"

Załącznik nr 1

20-04-2017

Informacja o treści złożonych ofert
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadaniu pn:
„Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody dla miasta Łęczyca – CZĘŚĆ B”

Załącznik nr 1

14-04-2017

Odpowiedzi na zapytania
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadaniu pn:
„Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody dla miasta Łęczyca – CZĘŚĆ B”

Załącznik nr 1

13-04-2017

Ogłoszenie
dot: przetarg nieograniczony Nr 3/RB/2017
"Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym wielorodzinnym, wpisanym do rejestru zabytków, usytuowanym na działce ewid. 1699 w Łęczycy przy ul. 18-go Stycznia 2"

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6

13-04-2017

Odpowiedzi na zapytania
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadaniu pn:
„Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody dla miasta Łęczyca – CZĘŚĆ B”

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

12-04-2017

Odpowiedzi na zapytania
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadaniu pn:
„Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody dla miasta Łęczyca – CZĘŚĆ B”

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

11-04-2017

Ogłoszenie
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadaniu pn:
„Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody dla miasta Łęczyca – CZĘŚĆ B”


Zamawiający zmienia dla zadania nr 1/RB/2017 pn. Modernizacja i rozbudowa SUW dla m. Łęczycy CZĘŚĆ B, załącznik nr 1a do SIWZ - Formularz cenowy, zgodnie z załącznikiem:
Zalącznik 1a do SIWZ Formularz cenowy - w wersji PDF
Zalącznik 1a do SIWZ Formularz cenowy - w wersji edytowalnej

Załącznik nr 1a
Załącznik nr 1a

11-04-2017

Odpowiedzi na zapytania
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadaniu pn:
„Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody dla miasta Łęczyca – CZĘŚĆ B”

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

07-04-2017

Odpowiedzi na zapytania
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadaniu pn:
„Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody dla miasta Łęczyca – CZĘŚĆ B”

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6

06-04-2017

Ogłoszenie
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadaniu pn:
„Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody dla miasta Łęczyca – CZĘŚĆ B Nr 1/RB/2017”

W oparciu o Regulamin Wewnętrzny Udzielania Zamówień Sektorowych ”Podprogowych” na dostawy, usługi i roboty budowlane w PGKiM w Łęczycy Sp. z o.o. - §18 ust. 3 i 4 oraz SIWZ Rozdział VII pkt.11 i 12,
Zamawiający przedłuża termin składania ofert - na dzień 20 kwietnia 2017r.,
z uwagi na liczne zapytania i związaną z nimi modyfikację SIWZ.

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

31-03-2017

Odpowiedzi na zapytania
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadaniu pn:
„Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody dla miasta Łęczyca – CZĘŚĆ B”

Załącznik nr 4 - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4

29-03-2017

Odpowiedzi na zapytania
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadaniu pn:
„Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody dla miasta Łęczyca – CZĘŚĆ B”

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5

16-03-2017

Zapytanie ofertowe
Prosimy o przestawienie oferty cenowej na zadanie:
Prowadzenie monitoringu składowiska w fazie poeksploatacyjnej zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie składowisk odpadów. Monitoring na 2017 rok podzielony na IV kwartały. Ofertę należy przesłać na całość zadania oraz na każdy kwartał oddzielnie wg niżej zamieszczonej tabeli: Ofertę należy składać do dnia 24.03.2017 pisemnie lub e-mailem : podlinski@pgkimleczyca.pl. Wszelkie pytania kierować do Pana Marcina Podlińskiego pod nr tel: 697 996 604. Będziemy rozpatrywać tylko oferty od laboratoriów posiadających niezbędne certyfikaty na wykonywanie n/w badań


Załącznik nr 1

09-03-2017

Ogłoszenie o zamówieniu
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadaniu pn:
„Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody dla miasta Łęczyca – CZĘŚĆ B”


Załącznik nr 7 i nr 8 - przedmiary
Załącznik nr 9 i nr 10 - przedmaiary wersja edytowalna

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5a
Załącznik nr 5b
Załącznik nr 5c
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9
Załącznik nr 10

28-02-2017

Zawiadomienie o wyborze oferty
"Detaliczny zakup paliw płynnych w systemie sprzedaży bezgotówkowej dla potrzeb PGKiM w Łęczycy Sp. z o.o."

Załącznik nr 1

20-02-2017

Informacja o treści złożonych ofert
"Detaliczny zakup paliw płynnych w systemie sprzedaży bezgotówkowej dla potrzeb PGKiM w Łęczycy Sp. z o.o."

Załącznik nr 1

14-02-2017

Odpowiedzi na zapytanie
"Detaliczny zakup paliw płynnych w systemie sprzedaży bezgotówkowej dla potrzeb PGKiM w Łęczycy Sp. z o.o."

Załącznik nr 1

14-02-2017

Odpowiedzi na zapytanie
"Detaliczny zakup paliw płynnych w systemie sprzedaży bezgotówkowej dla potrzeb PGKiM w Łęczycy Sp. z o.o."

Załącznik nr 1

06-02-2017

Ogłoszenie o zamówieniu
"Detaliczny zakup paliw płynnych w systemie sprzedaży bezgotówkowej dla potrzeb PGKiM w Łęczycy Sp. z o.o."

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

06-02-2017

Zawiadomienie o wyborze oferty
„Dostawa oleju opałowego lekkiego do siedziby PGKiM w Łęczycy Sp. z o.o., ul. Tumska 2 ”

Załącznik nr 1

02-02-2017

Zawiadomienie o wyborze oferty
"Na zakup wapna palonego dla Oczyszczalni Ścieków w Łęczycy"

Załącznik nr 1

20-01-2017

Zapytanie ofertowe
"Na zakup wapna palonego dla Oczyszczalni Ścieków w Łęczycy"

Załącznik nr 1

18-01-2017

Ogłoszenie o zmówieniu
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
„Dostawa oleju opałowego lekkiego do siedziby PGKiM w Łęczycy Sp. z o.o., ul. Tumska 2 ”

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

11-01-2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
"Dozór mienia PGKiM w Łęczycy Spółka z o.o. "

Załącznik nr 1

Strona główna | O nas | Oferta | Przetargi | Lokale użytkowe | Informator | Kontakt | Mapa witryny

Aktualizacja:

Deklaracja dostępności


Powrót do treści | Wróć do menu głównego