Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łęczycy Spółka z o.o.


Idź do treści

Archiwalne 2020

Przetargi

07-01-2021

Zapytanie ofertowe
"Dostawa koagulanta żelazowego dla Oczyszczalni Ścieków w Łęczycy"


07-01-2021 - zawiadomienie o wyborze oferty - załącznik nr 2
15-12-2020 - zapytanie ofertowe - załącznik nr 1

Załącznik nr 2
Załącznik nr 1

23-12-2020

Zapytanie ofertowe
"Dostawa polielektrolitu dla Oczyszczalni Ścieków w Łęczycy"

23-12-2020 - zawiadomienie o wyborze oferty - załącznik nr 2
03-12-2020 - zapytanie ofertowe - załącznik nr 1

Załącznik nr 2
Załącznik nr 1

23-12-2020

Zapytanie ofertowe
"Dostawa wapna palonego dla Oczyszczalni Ścieków w Łęczycy"


23-12-2020 - zawiadomienie o wyborze oferty - załącznik nr 2
03-12-2020 - zapytanie ofertowe - załącznik nr 1

Załącznik nr 2
Załącznik nr 1

11-12-2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
"Detaliczny zakup paliw płynnych w systemie sprzedaży bezgotówkowej dla potrzeb PGKiM w Łęczycy Sp. z o.o."

11-12-2020 - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - załącznik nr 3
01-12-2020 - informacja o treści złożonych ofert - załącznik nr 2
23-11-2020 - odpowiedź na zapytanie nr 1 - załącznik nr 1
10-11-2020 - treść zamówienia oraz wymagane dokumenty - załączniki

Załącznik nr 3
Załącznik nr 2
Załącznik nr 1
Załączniki

03-12-2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
"Wykonanie robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj pn. Modernizacja przepompowni ścieków na terenie miasta Łęczyca w zakresie robót elektrycznych i wizualizacji."

03-12-2020 - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - załącznik nr 6
24-11-2020 - informacja o treści złożonych ofert - załącznik nr 5
23-11-2020 - odpowiedź na zapytanie nr 4 - załącznik nr 4
23-11-2020 - odpowiedź na zapytanie nr 3 - załącznik nr 3

06-11-2020 - odpowiedź na zapytanie nr 2 - załącznik nr 2

04-11-2020 - odpowiedź na zapytanie nr 1 - załącznik nr 1
22-10-2020 - treść zamówienia oraz wymagane dokumenty - załączniki

Załącznik nr 6
Załącznik nr 5
Załącznik nr 4
Załącznik nr 3
Załącznik nr 2
Załącznik nr 1
Załączniki

13-11-2020

Zapytanie ofertowe
"Sprzątanie pomieszczeń w budynkach zakładowych PGKiM w Łęczycy"


13-11-2020 -
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - załącznik nr 1
15-10-2020 - treść zamówienia oraz wymagane dokumenty - załączniki

Załącznik nr 1
Załączniki

10-11-2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
" DOZÓR MIENIA PGKiM w Łęczycy Spółka z o.o."

10-11-2020 - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - załącznik nr 4
28-10-2020 - informacja o treści złożonych ofert - załącznik nr 3
22-10-2020 - odpowiedzi na zapytanie nr 2 - załącznik nr 2
08-10-2020 - odpowiedź na zapytanie nr 1 - załącznik nr 1

05-10-2020 - treść zamówienia oraz wymagane dokumenty - załączniki

Załącznik nr 4
Załącznik nr 3
Załącznik nr 2

Załącznik nr 1
Załączniki

16-10-2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
"DOSTAWA (ZAKUP) ENERGII ELEKTRYCZNEJ do obiektów PGKiM w Łęczycy Sp. z o.o. w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r."


16-10-2020 - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - załącznik nr 3
07-10-2020 - informacja o treści złożonych ofert - załącznik nr 2

28-09-2020 - odpowiedzi na zapytania - załącznik nr 1

15-09-2020 - treść zamówienia oraz wymagane dokumenty - załączniki


Załcząnik nr 3
Załącznik nr 2
Załącznik nr 1
Załączniki

07-09-2020

ZAPYTANIE OFERTOWE
"Zakup wózka widłowego"

07-09-2020 - zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego - załącznik nr 2
10-07-2020 - treść zapytania - załącznik nr 1

Załącznik nr 2
Załącznik nr 1

15-07-2020

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO
"Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Gen. F. Altera dz. nr 1237/7 w Łęczycy"


15-07-2020 - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - załącznik nr 2
30-06-2020 - treść zapytania - załącznik nr 1

Załącznik nr 2
Załącznik nr1

16-06-2020

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO
"Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Lotniczej dz. nr 55/2 w Łęczycy."

16-06-2020 - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - załącznik nr 2
25-05-2020 - treść zapytania - załącznik nr 1

Załącznik nr 2
Załącznik nr 1

05-06-2020

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO
"Sieć wodociągowa na działkach nr 154/2, 155/7 i 155/2 przy ulicy Kaliskiej w Łęczycy."

05-06-2020 - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - załącznik nr 2
12-05-2020 - treść zapytania - załącznik nr 1

Załącznik nr 2
Załącznik nr 1

13-03-2020

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO
"Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej na nowym osiedlu domków jednorodzinnych
w rejonie ul. Kaliskiej w Łęczycy - przedłużenie ulicy Kwiatowej i ulicy Bratkowej."


13-03-2020 - odpowiedzi na zapytania - załącznik nr 1
09-03-2020 - treść zapytania oraz wymagane dokumenty - załączniki

Załącznik nr 1
Załączniki

27-02-2020

Przetarg nieograniczony na zadanie:
"Zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych przez PGKiM w Łęczycy Sp. z o.o. "

27-02-2020 - zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - załącznik nr 1
23-01-2020 - treść ogłoszenia oraz wymagane dokumenty - załączniki

Załącznik nr 1
Załączniki

Strona główna | O nas | Oferta | Przetargi | Lokale użytkowe | Informator | Kontakt | Mapa witryny

Aktualizacja:

Deklaracja dostępności


Powrót do treści | Wróć do menu głównego