Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łęczycy Spółka z o.o.


Idź do treści

Informacje o Przedsiębiorstwie

O nas

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej jest jedną z najdłużej pracujących placówek na terenie miasta Łęczyca. Ma ponad pięćdziesięcioletnią tradycję.
Z naszych usług korzysta już trzecie pokolenie Łęczycan.
Początki naszej działalności sięgają do 1951 roku, kiedy to powołano do życia Zarząd Budynków Mieszkalnych w Łęczycy, (obecnie Zakład Zarządzania Nieruchomościami). Macierzysta jednostka - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej powstał dopiero w 1954 roku i wtedy też przyłączono do niego Zarząd Budynków Mieszkalnych.
W 1975 roku Przedsiębiorstwo zaczęło intensywnie rozwijać się i przeżywać czasy swojego "renesansu" i świetności. Podstawową działalność stanowiły wówczas:


 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji,
 • Zakład Gazownictwa Bezprzewodowego,
 • Zakład Zieleni,
 • Zakład Gospodarki Mieszkaniowej,
 • Zakład Oczyszczania,
 • Zakład Usług Komunalnych,
 • Łaźnia,
 • Zakład Pogrzebowy,
 • Zakład Gospodarki Cieplnej,
 • Betoniarnia,
 • Zakład Remontu Dróg i Mostów,
 • Zakład Remontu Usług Komunalnych,
 • Warsztat Naprawczy
 • Zakład Remontowo Budowlany,
 • Gospodarstwo Samochodowe,
 • Taksówki Bagażowe.


W owym czasie znacznie wzrosło zatrudnienie (powyżej 250 osób) i miało tendencje wzrostowe aż do 1988 ( około 300 osób).
Na początku lat dziewięćdziesiątych po transformacji ustroju w Polsce znacznie spadło zatrudnienie (do około 150 osób) i z działalności wyłączono niektóre działy.
Obecnie P.G.K.i M. w Łęczycy Spółka z o. o. zajmuje się:

 • dostarczaniem wody pitnej i odbieraniem ścieków , wykonywaniem i eksploatacją sieci wodociągowych i kanalizacyjnych - Zakład Wodociągów i Kanalizacji, w skład którego wchodzą min. ujęcie wody w Krzepocinie, stacja pomp przy ul. Staromiejskiej, oczyszczalnia ścieków (wykonywanie analiz chemicznych) oraz automatyczne przepompownie ścieków przy ul. Belwederskiej, ul. Słowackiego, ul. Alttera, ul. Lotniczej i Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej przy ul. Lotniczej.
 • zarządzaniem nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi w tym zasoby komunalne, wspólnoty mieszkaniowe oraz spółdzielnie mieszkaniowe, wykonywanie usług konserwatorskich i remontowych w zarządzanych nieruchomościach - Zakład Zarządzania Nieruchomościami,
 • wywóz odpadów i zagospodarowanie odpadami oraz zarządzanie składowiskiem odpadów w Borku - Zakład Oczyszczania Miasta
 • sprzedaż detaliczna gazu w butlach propan-butan.

W ostatnich miesiącach Spółka przeprowadziła szereg zmian zarówno organizacyjnych jak i remontowo - inwestycyjnych, w celu dostosowania się do potrzeb naszych klientów, oraz do nowych wymagań współczesnego rynku usług komunalnych, jakie narzucają przepisy Unii Europejskiej.
Przedsiębiorstwo aktualnie pracuje nad swoim wizerunkiem oraz konkurencyjnością w zakresie świadczonych usług, stara się pozyskiwać środki zewnętrzne dla planowanych inwestycji i zabiega o unowocześnienie swoich zasobów.


Strona główna | O nas | Oferta | Przetargi | Lokale użytkowe | Informator | Kontakt | Mapa witryny

Aktualizacja:

Deklaracja dostępności


Powrót do treści | Wróć do menu głównego