Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łęczycy Spółka z o.o.


Idź do treści

Archiwalne 2018

Przetargi

08-01-2019

Ogłoszenie o zamówieniu
dot. przetargu: "Dozór mienia PGKiM w Łęczycy Spółka z o.o."

08-01-2019 - zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty - załącznik nr 2
20-12-2018 - informacja o treści złożonych ofert - załącznik nr 1
05-12-2018 - ogłoszenie o zamówieniu - załączniki

Załącznik nr 2
Załącznik nr 1
Załączniki

12-12-2018

Zapytanie ofertowe
Na sprzątanie pomieszczeń w budynkach zakładowych PGKiM w Łęczycy


12-12-2018 - zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty - załącznik nr 1
26-11-2018 - zapytanie ofertowe - załączniki

Załącznik nr 1
Załączniki

14-11-2018

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy
"DOSTAWA (ZAKUP) ENERGII ELEKTRYCZNEJ do obiektów PGKiM w Łęczycy Sp. zo.o. w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r."

14-11-2018 - zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty - załącznik nr 2
30-10-2018 - informacja o treści złożonych ofert - załącznik nr 1
10-10-2018 - ogłoszenie o zamówieniu - załączniki

Załącznik nr 2
Załącznik nr 1
Załączniki

09-10-2018

Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łęczycy Sp. z o.o.
ul. Tumska 2 ogłasza z dniem l0 października 2018 r. przetarg ustny nieograniczony na
sprzedaż środków trwałych.

09-10-2018 - treść przetargu - załącznik nr 1

Załącznik nr 1

14-09-2018

Zapytanie ofertowe
"Remont Pompowni Głównei i Komory Rozprężnej na terenie Oczyszczalni Scieków w Łęczycy"

14-09-2018 - zapytanie ofertowe SIWZ - załącznik nr 1
14-09-2018 - zakres i opis prac do wykonania - załącznik nr 2
14-09-2018 - rysunki - załącznik nr 3

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

10-07-2018

Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż środków trwałych

Załącznik nr 1

15-05-2018

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy
"DOSTAWA (ZAKUP) ENERGII ELEKTRYCZNEJ do obiektów PGKiM w Łęczycy Sp. zo.o. w okresie od 01.06.2018r. do 31.12.2018r."

15-05-2018 - zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty - załącznik nr 3
08-05-2018 - informacja o treści złożonych ofert - załącznik nr 2
04-05-2018 - odpowiedź na zapytanie nr 1 - załącznik nr 1
19-04-2018 - ogłoszenie o zamówieniu - załączniki

Załącznik nr 3
Załącznik nr 2
Załącznik nr 1
Załączniki

20-04-2018

Zapytanie ofertowe
na wykonanie projektu budowlanego
"Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym wielorodzinnym
wpisanym do rejestru zabytków przy ul. Kazimierza Odnowiciela 5 w Łęczycy"

20-04-2018 - zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty - załącznik nr 2
06-04-2018 - zapytanie ofertowe - załącznik nr 1

Załącznik nr 2
Załącznik nr 1

08-03-2018

Zapytanie ofertowe
Prosimy o przestawienie oferty cenowej na zadanie:
Prowadzenie monitoringu składowiska w fazie poeksploatacyjnej zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie składowisk odpadów. Monitoring na 2018 rok podzielony na IV kwartały. Ofertę należy przesłać na całość zadania oraz na każdy kwartał oddzielnie wg zamieszczonej w załączniku tabeli.
Ofertę należy składać do dnia 26.03.2018 pisemnie lub e-mailem : podlinski@pgkimleczyca.pl. Wszelkie pytania kierować do Pana Marcina Podlińskiego pod nr tel: 697 996 604. Będziemy rozpatrywać tylko oferty od laboratoriów posiadających niezbędne certyfikaty na wykonywanie n/w badań.

08-03-2018 - zapytanie ofertowe - załącznik nr 1

Załącznik nr 1

29-03-2018

Ogłoszenie nr 518572-N-2018 z dnia 2018-02-15 r.
"Wykonanie kotłowni gazowych oraz wewnętrznej instalacji gazowej dla budynków zakładowych: biurowego i socjalnego, oraz wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku biurowym, usytuowanych w Łęczycy przy ul. Tumskiej 2"

29-03-2018 - zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty - załącznik nr 4
15-03-2018 - informacja o treści złożonych ofert - załącznik nr 3
01-03-2018 - dodano kosztorysy nakładcze - edytowalne - załącznik nr 2
15-02-2018 - publikacja ogłoszenia - załącznik nr 1


Załącznik nr 4
Załącznik nr 3
Załącznik nr 2
Załącznik nr 1

12-01-2018

Zawiadomienie o wyborze oferty
"Dostawa koagulanta żelazowego dla Oczyszczalni Ścieków w Łęczycy"


12-01-2018 - zawiadomienie o wyborze oferty - załacznik nr 2
22-12-2017 - zapytanie ofertowe - załącznik nr 1

Załącznik nr 2
Załącznik nr 1

09-01-2018

Ogłoszenie o zamówieniu
dot. przetargu: "Dozór mienia PGKiM w Łęczycy Spółka z o.o."

09-01-2018 - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - załącznik nr 3
29-12-2017 - informacja o tresci złożonych ofert - załącznik nr 2
15-12-2017 - ogłoszenie o zamówieniu - załącznik nr 1

Załącznik nr 3
Załącznik nr 2
Załącznik nr 1

Strona główna | O nas | Oferta | Przetargi | Lokale użytkowe | Informator | Kontakt | Mapa witryny

Aktualizacja:

Deklaracja dostępności


Powrót do treści | Wróć do menu głównego