Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łęczycy Spółka z o.o.


Idź do treści

Archiwalne 2019

Przetargi

04-02-2020

Przetarg nieograniczony na zadanie:
"Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków dla miasta Łęczycy w zakresie gospodarki osadowej dla komunalnych osadów ściekowych Część IA "

04-02-2020 - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - załącznik nr 5
30-01-2020 - informacji o treści złożonych ofert z otwarcia z dnia 30.01.2020 - załącznik nr 4
28-01-2020 - odpowiedzi na zapytanie nr 2 i 3 do SIWZ - załącznik nr 2 i 3
27-01-2020 - odpowiedzi na zapytanie nr 1 do SIWZ - załącznik nr 1
23-12-2019 - treść ogłoszenia oraz wymagane dokumenty - załączniki

Załącznik nr 5
Załącznik nr 4
Załącznik nr 3
Załącznik nr 2
Załącznik nr 1
Załączniki

20-12-2019

Zapytanie ofertowe
"Dostawa koagulanta żelazowego dla Oczyszczalni Ścieków w Łęczycy"

20-12-2019 - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - załącznik nr 2
05-12-2019 - zapytanie ofertowe - załącznik nr 1

Załącznik nr 2
Załącznik nr 1

20-12-2019

Zapytanie ofertowe
"Dostawa wapna palonego dla Oczyszczalni Ścieków w Łęczycy"


20-12-2019 - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - załącznik nr 2
05-12-2019 - zapytanie ofertowe - załącznik nr 1

Załącznik nr 2
Załącznik nr 1

20-12-2019

Zapytanie ofertowe
"Dostawa polielektrolitu dla Oczyszczalni Ścieków w Łęczycy"

20-12-2019 - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - załącznik nr 2
05-12-2019 - zapytanie ofertowe - załącznik nr 1

Załącznik nr 2
Załącznik nr 1

13-12-2019

Ogłoszenie o zamówieniu
dot. przetargu: "Dozór mienia PGKiM w Łęczycy Spółka z o.o."


13-12-2019 - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - załącznik nr 3

02-12-2019 - informacja o treści złożonych ofert - załącznik nr 2

12-11-2019 - zapytanie ofertowe - załącznik nr 1

Załącznik nr 3
Załącznik nr 2
Załącznik nr 1

29-11-2019

Zapytanie ofertowe
Na sprzątanie pomieszczeń w budynkach zakładowych PGKiM w Łęczycy

29-11-2019 - zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty - załącznik nr 2
12-11-2019 - zapytanie ofertowe - załącznik nr 1

Załącznik nr 2
Załącznik nr 1

16-10-2019

Zapytanie ofertowe na wykonanie
PROJEKTU BUDOWLANEGO pn.:
"Modernizacja przepompowni ścieków na terenie miasta Łęczycy"

Załącznik nr 1

15-10-2019

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy
"DOSTAWA (ZAKUP) ENERGII ELEKTRYCZNEJ do obiektów PGKiM w Łęczycy Sp. zo.o. w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r."


15-10-2019 - zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty - załącznik nr 4
04-10-2019 - informacja o treści złożonych ofert - załącznik nr 3
24-09-2019 - odpowiedzi na zapytanie do SIWZ - załącznik nr 2
17-09-2019 - ogłoszenie o zamówieniu - załącznik nr1

Załącznik nr 4
Załącznik nr 3
Załącznik nr 2
Załącznik nr 1

06-08-2019

Zapytanie ofertowe
"Przeprowadzenie badania i ocena sprawozdania finansowego Spółki"

Załącznik nr 1

18-07-2019

Zapytanie ofertowe
na zadanie - Przegląd techniczny dmuchaw na Ocryszczalni ścieków w Łęczycy

18-07-2019 - zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty - załącznik nr 2
01-07-2019 - zapytanie ofertowe - załącznik nr 1

Załącznik nr 2
Załącznik nr 1

17-07-2019

Ogłoszenie o zamówieniu
Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym wielorodzinnym, wpisanym do rejestru zabytków, usytuowanym na działce ewid. 1318 w Łęczycy przy ul. Kazimierza Odnowiciela 5

17-07-2019 - zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty - załącznik nr 3
11-07-2019 - informacja o treści złożonych ofert - załącznik nr 2
25-06-2019 - treść ogłoszenia wraz z dokumentami - załącznik nr 1

Załącznik nr 3
Załącznik nr 2
Załącznik nr 1

13-03-2019

Zapytanie ofertowe
Prosimy o przestawienie oferty cenowej na zadanie:
Prowadzenie monitoringu składowiska w fazie poeksploatacyjnej zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie składowisk odpadów. Monitoring na 2019 rok podzielony na IV kwartały. Ofertę należy przesłać na całość zadania oraz na każdy kwartał oddzielnie wg zamieszczonej w załączniku tabeli.
Ofertę należy składać do dnia 26.03.2019 pisemnie lub e-mailem : podlinski@pgkimleczyca.pl. Wszelkie pytania kierować do Pana Marcina Podlińskiego pod nr tel: 697 996 604. Będziemy rozpatrywać tylko oferty od laboratoriów posiadających niezbędne certyfikaty na wykonywanie n/w badań.

13-03-2019 - zapytanie ofertowe - załącznik nr 1
13-03-2019 - zapytanie ofertowe, wersja edytowalna - załącznik nr 2

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

26-02-2019

Ogłoszenie o zamówieniu
"Detaliczny zakup paliw płynnych w systemie sprzedaży bezgotówkowej dla potrzeb PGKiM w Łęczycy Sp. z o.o."

26-02-2019 - zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty - załącznik nr 4
20-02-2019 - informacja o treści złożonych ofert - załącznik nr 3
11-02-2019 - odpowiedzi na zapytanie oraz poprawione dokumenty - załącznik nr 2
25-01-2019 - treść ogłoszenia wraz z dokumentami - załącznik nr 1

Załącznik nr 4
Załącznik nr 3
Załącznik nr 2
Załącznik nr 1

18-01-2019

Zapytanie ofertowe
"Na zakup wapna polielektrolitu dla Oczyszczalni Ścieków w Łęczycy"


18-01-2019 - zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty - załącznik nr 2
02-01-2019 - zapytanie ofertowe - załącznik nr 1

Załącznik nr 2
Załącznik nr 1

18-01-2019

Zapytanie ofertowe
"Na zakup wapna palonego dla Oczyszczalni Ścieków w Łęczycy"


18-01-2019 - zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty - załącznik nr 2
02-01-2019 - zapytanie ofertowe - załącznik nr 1

Załącznik nr 2
Załącznik nr 1

18-01-2019

Zapytanie ofertowe
"Dostawa koagulanta żelazowego dla Oczyszczalni Ścieków w Łęczycy"


18-01-2019 - zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty - załącznik nr 2
02-01-2019 - zapytanie ofertowe - załącznik nr 1

Załącznik nr 2
Załącznik nr 1

Strona główna | O nas | Oferta | Przetargi | Lokale użytkowe | Informator | Kontakt | Mapa witryny

Aktualizacja:

Deklaracja dostępności


Powrót do treści | Wróć do menu głównego